Welkom


VEKSTA (NL) BV, handelend onder Sovtransavto BeNeLux

Correspondentie: Klarinetsingel 178,
3335 DE Zwijndrecht
Bezoekadres: Waalhaven Zuidzijde 48, 3088 HJ Rotterdam

Tel.: 010 429 5959 of 010 429 7140
Fax.: 010 429 4434Milieu

Onze ondernemingsfilosofie: Met het in harmonie brengen van economische en ecologische doelen kan iedereen blijvend gebaat zijn. Bedrijven dienen daarom een duidelijke politiek te ontwikkelen en te volgen, die een meetbaar positief resultaat oplevert. Met het verstrijken der jaren is de hoofdelijke verantwoordelijkheid van deelnemers aan het economische verkeer een steeds duidelijker noodzaak gebleken.

Ons doel is het derhalve onze diensten op het hoogste niveau aan onze klanten aan te bieden, bewust rekening houdend met een verantwoorde omgang met het milieu en de beperkte beschikbaarheid van grondstoffen en energie.

  De volgende richtlijnen worden aan alle medewerkers van de Sovtransavto Expeditie Groep gesteld:
 • Het minst vervuilend materieel geniet de voorkeur voor het vervoer.
 • De los- en laadpunten dienen zich zo dicht mogelijk bij elkaar te bevinden.
 • De optimalisatie van de routes om onnodige kilometers te voorkomen.
 • Het gebruik van milieuvriendelijke en energie-efficiënte kantoorapparatuur.
 • Het milieuvriendelijk sorteren en afvoeren van het afval.


Onze acties om ons doel te bereiken:

 • Doorlopend vernieuwde richtlijnen voor onze medewerkers bij voortschrijdend inzicht in milieuzaken.
 • Regelmatige informatieverstrekking aan de medewerkers om het milieubewust denken en handelen te versterken.
 • Het stimuleren van medewerkers om actief milieubewust en kostensparend te zijn.
 • Het gebruik van milieuvriendelijker gecombineerd vervoer indien economisch en verkeerstechnisch mogelijk.


Onze acties om ons doel te bereiken:

 • De chauffeurs moeten het verbruik van hun vrachtauto zo laag mogelijk houden.
 • Het wassen van voertuigen dient te geschieden in daarvoor geschikte sanitaire voorzieningen met een gesloten watercircuit, met gebruik van milieuvriendelijke reinigingsmiddelen.
 • De voertuigen van onze vervoerders dienen volgens voorschrift/aanbeveling van de fabrikant te worden onderhouden.
 • De chauffeurs mogen geen zwerfaval veroorzaken.


Onze acties om ons doel te bereiken:

 • Regelmatig vindt overleg met de vervoerders plaats ter toetsing van onze richtlijnen.