Welkom


VEKSTA (NL) BV, handelend onder Sovtransavto BeNeLux

Correspondentie: Klarinetsingel 178,
3335 DE Zwijndrecht
Bezoekadres: Waalhaven Zuidzijde 48, 3088 HJ Rotterdam

Tel.: 010 429 5959 of 010 429 7140
Fax.: 010 429 4434Impressum

Uitgever:

VEKSTA (NL) BV, handelend onder
Sovtransavto BeNeLux
Correspondentie: Klarinetsingel 178, 3335 DE Zwijndrecht
Bezoekadres: Waalhaven Zuidzijde 48, 3088 HJ Rotterdam
Tel.:  010 429 5959  of  010 429 7140
Fax.: 010 429 4434
info@sovtransavto.nl

Algemeen Directeur: Charles Zwaneveld

KvK Rotterdam: 242-264040
BTW: NL. 8049.05.332.B.01
ABN-AMRO Rotterdam: NL04FTSB0636324648 – Swift: FTSBNL2R


Op al onze werkzaamheden zijn de Nederlandse Expeditievoorwaarden van de FENEX, laatste versie zoals gedeponeerd ter griffie van de Rechtbanken te Amsterdam, Rotterdam, Breda en Arnhem inclusief de daarin opgenomen arbitrageclausule van toepassing. Wij aanvaarden uitsluitend expeditieopdrachten. De voorwaarden liggen ter inzage, zijn ook in te zien op http://www.fenex.nl/documents/FENEX%20Conditions/dutch%20forwarding%20conditions%20(dutch).pdf en worden op verzoek kosteloos aan U toegezonden.